Üldtingimused ja teave klientidele
I. Üldised lepingutingimused
§ 1 Põhisätted
(1) Järgmisi tingimusi kohaldatakse kõigi lepingute suhtes, mis on sõlmitud meiega teenusepakkujana (SoBuy Commercial GmbH)
veebisait www.sobuy.it. Kui pole kokku lepitud teisiti, ei ole teie poolt kasutatavate konkreetsete tingimuste rakendamine ette nähtud.
(2) Tarbija alljärgnevate määruste tähenduses on füüsiline isik, kes teeb õigustehingu eesmärkidel, mida ta ei saa
ei saa seostada ei tema äritegevuse ega iseseisva ametialase tegevusega. Kaupleja on füüsiline isik või
juriidiline isik või teovõimeline seltsing, kes õigustoimingute sõlmimisel tegutseb ise
füüsilisest isikust ettevõtja või äritegevus.
§ 2 Lepingu sõlmimine
(1) Lepingu objekt on kauba müük.
(2) Kui lisame toote oma veebisaidile, teeme teile siduva pakkumise lepingu sõlmimiseks
osta toote kirjelduses näidatud tingimustel.
(3) Ostulepingu loob veebipõhine ostukorvi süsteem järgmiselt:
Ostmiseks valitud tooted paigutatakse ostukorvi. Spetsiaalne nupp navigeerimisribal võimaldab teil pääseda juurde
"ostukorvi" ja teha muudatusi igal ajal.
Kui olete avanud lehe "Kassa", sisestanud oma isikuandmed ning täpsustanud makse- ja saatmisviisid, tulevad need uuesti
kõik tellimusega seotud andmed kuvatakse kokkuvõtte lehel.
Kui kasutate kiirmaksesüsteemi (nt PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, kohene pangaülekanne), suunatakse teid
meie veebipoe tellimuste lehele või kiirmaksesüsteemi pakkuja veebisaidile.
Kui teid suunatakse kiirmakse süsteemi, sisestage või valige vajalikud andmed. Operatsiooni lõpus suunatakse teid ümber
meie veebipoe tellimislehele.
Enne tellimuse saatmist on teil võimalus kõik andmed üle kontrollida, neid muuta (kasutades ka Interneti-brauseri funktsiooni "Tagasi") või
ostutoimingu tühistamiseks.
Tellimuse saatmisega kinnitatakse pakkumise õiguslikult siduvat aktsepteerimist, klõpsates nupul "Tellimus maksekohustusega"
ja sellest tulenev ostulepingu tingimus.
(4) Tellimuse töötlemine ja kogu lepingu sõlmimiseks vajaliku teabe edastamine toimub e-posti teel
osaliselt automatiseeritud viisil. Veenduge, et meile hoiule antud e-posti aadress kattuks ja et e-kirjad oleksid laekunud
tehniliselt tagatud ja eriti see, et SPAM-filter seda ei blokeeriks.
§ 3. Õigus säilitada, omandiõigus
(1) Kinnipidamise õigust saate kasutada ainult siis, kui see puudutab samast lepingulistest suhetest tulenevaid nõudeid.
(2) Kaup jääb meie omandiks kuni ostuhinna täieliku tasumiseni.
§ 4 Garantii
(1) Kehtivad seadusjärgsed garantiiõigused.
(2) Tarbijana palutakse teil tarnimisel kontrollida kaupade täielikkust ja puudusi
ilmseid ja transpordikahjustusi ning kaebustest võimalikult kiiresti meile ja saatjale teatada. Tegematajätmise korral seda pole
mõju seadusjärgsetele garantiiõigustele.
§ 5 Kohaldatav õigus, täitmise koht, kohtualluvus
(1) Kohaldatakse Saksamaa seadusi. Tarbijate jaoks kohaldatakse seda kohaldatavat õigust ainult juhul, kui antud kaitset sätetest ei lahutata
tarbija alalise elukoha riigi seaduse sidumine (kõige soodsama reegli levimuse põhimõte).
(2) Kõigi meiega ärisuhetega seotud teenuste osutamise koht ja kohtualluvuse koht on meie registrijärgne asukoht, kui te seda ei tee
kas tarbija, kuid kaupleja, avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õiguslik eraldiseisev vara
sama kehtib ka siis, kui teil pole üldist jurisdiktsiooni Saksamaal või Euroopa Liidus või kui teil on alaline asukoht või alaline elukoht
ei ole kohtukutse ajal teada. Õigus pöörduda teise pädeva foorumi kohtusse jääb mõjutamata.
(3) Kaupade rahvusvahelise müügi Viini konventsiooni sätted ei ole sõnaselgelt kohaldatavad.
II. Kliendi info
1. Müüja isik
SoBuy Commercial GmbH
Uus Höltigbaum 6
22143 Hamburg
Saksamaa
Telefon: 040/63307924
e-post: it@sobuy-shop.com
Vaidluste alternatiivne lahendamine:
Euroopa Komisjon pakub saidil juurdepääsetavat platvormi vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks
https://ec.europa.eu/odr.
2. Teave lepingu vormistamise kohta
Lepingu sõlmimise, lepingu enda sõlmimise ja parandusvõimalustega seotud tehnilised etapid viiakse läbi aastal
"lepingu sõlmimise" õigusaktide järgimine meie standardsetes äritingimustes (I osa).
3. Lepinguline keel, lepingu teksti salvestamine
3.1 Lepinguline keel on itaalia keel.
3.2 Lepingu täielikku teksti meiega ei salvestata. Enne tellimuse saatmist veebipõhise ostukorvi andmesüsteemi kaudu
lepinguid saab printida brauseri printimisfunktsiooni abil või salvestada elektrooniliselt. Pärast vastuvõttu
meilt saadud andmed, kaugmüügilepingute jaoks seaduses nõutav teave ja tingimused
Üldised küsimused saadetakse teile tagasi e-posti teel.
4. Kauba või teenuse peamised omadused
Kaupade ja / või teenuste põhiomadused leiate asjakohasest pakkumisest.
5. Hinnad ja makseviisid
5.1 Vastavates pakkumistes loetletud hinnad esindavad koguhindu. Need sisaldavad kõiki hinna komponente, sealhulgas kõiki
maksud.
5.2 Kogunenud saatmiskulud ei sisaldu ostuhinnas. Neid saab nupu abil tagasi kutsuda
vastavalt meie veebisaidil või asjakohases pakkumises tellimisprotsessi ajal on
näidatud eraldi ja peate selle ise kandma, välja arvatud juhul, kui saatmine on tasuta.
5.3 Raha ülekandmisega seotud kulud kannate teie isegi juhul, kui kättetoimetamine toimub liikmesriigis
kuid makse tehakse väljaspool Euroopa Liitu.
5.4 Teile saadaolevad makseviisid on nähtavad, kui vajutate meie saidil vastavat märgistusega nuppu
Internetis või sellega seotud pakkumises.
5.5 Kui üksikute makseviiside puhul ei ole sätestatud teisiti, aeguvad lepingust tulenevad makseõigused
kohe.
6. Tarnetingimused
6.1 Tingimused, tingimused ja võimalikud kohaletoimetamise piirangud on nähtavad ühe nupuvajutusega
vastavalt meie veebisaidil või asjakohases pakkumises.
6.2 Kui olete tarbija, on seadusega kehtestatud, et müüdava asja juhusliku kaotamise või halva rikkumise oht
saadetise ajal läheb kliendile üle ainult kauba kohaletoimetamisel, hoolimata sellest, kas saadetis ja
kindlustatud või mitte. See ei kehti, kui olete iseseisvalt tellinud transpordiettevõtte, mille pole meie või keegi teine ​​nimetanud
vastutab saadetise teostamise eest.
7. Defektide seaduslik garantiiõigus
Vastutus defektide eest põhineb meie üldtingimustes (I osa) sisalduvatel "garantii" reeglitel.
Käesolevad üldtingimused ja klienditeabe on koostanud Händlerbundi ja
neid kontrollitakse alaliselt, et kontrollida nende õiguslikku vastavust. Händlerbund Management AG garanteerib agentuuri õiguskindluse
tekstide eest ja vastutab kõigi hoiatuste eest. Lisateavet leiate aadressilt: https://www.haendlerbund.de/agb-service.
viimane uuendus: 23.10.2019